Helium He

Helium on jalokaasu ja sillä on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Se on paljon kevyempää kuin ilma ja toiseksi kevyintä kaikista kaasuista. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. 

Helium ominaisuudet

Helium on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti jalokaasu. Helium on paljon kevyempää kuin ilma ja toiseksi kevyintä kaikista kaasuista. Lisäksi se on tuntemamme maailmankaikkeuden toiseksi yleisin alkuaine vedyn jälkeen.

Heliumia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena sekä nesteytettynä kaasuna. Yhdestä nestemäistä helium litrasta saadaan noin 740 litraa kaasumaista heliumia. Helium on tunnetuista nesteistä kaikista kylmintä –268,9 ºC. 
 

Mihin heliumia käytetään?

Helium käyttökohteet

Heliumilla on tärkeä rooli monissa prosesseissa. Heliumia käytetään mm. analyysilaitteissa, kylmätutkimuksessa, magneettikuvauslaitteissa, laserlaitteissa sekä tiiveysmittauksissa. Muita käyttötarkoituksia ovat erilaiset prosessit, kuten kuituoptiikka, puolijohteet, tutkimus, turvatyynyjen valmistus, vuotojen etsintä sekä lämpö- ja pintakäsittely. Heliumia myös käytetään jäähdytyksessä sekä rakettitekniikassa.

Kevyenä kaasuna heliumia käytetään myös niin sanottuna nostekaasuna esimerkiksi säähavaintopalloissa, ilmalaivoissa ja ilmapalloissa, koska se on kevyempää kuin ilma.

Woikoskelta saat heliumia eri puhtausasteissa, eri seoksina sekä nesteytettynä kaasuna. Woikosken tuote- ja palveluvalikomaan kuuluvat:

  • Ilmapallohelium
  • Erikoispuhdas helium N46
  • Erikoispuhdas helium N55
  • Erikoispuhdas helium N60
  • Erikoispuhdas helium BIP
  • Nestemäinen helium
  • Magneettilaitteiden täyttöpalvelu
  • Heliumin kierrätyspalvelu
     

Helium hitsauskaasuna

Helium antaa paremman sivutunkeuman ja suuremman hitsausnopeuden johtuen 
suuremmasta kaarienergiasta suhteessa argoniin. Suuremman kaarienergian ansiosta saavutetaan suurempi hitsausnopeus sekä vähennetään hitsin huokoisuutta. 

Heliumilla on hyvä lämmönjohtavuus. Tämän vuoksi se soveltuu erityisesti mm. mekanisoituihin ja automatisoituihin menetelmiin, joissa käytetään suuria hitsausnopeuksia, sekä paksujen 
materiaalien hitsauksiin.

Koska helium on ilmaa kevyempää, sen suojauskyky on heikompi, kuin argonilla. Tämän vuoksi tulee käyttää huomattavasti suurempaa kaasunvirtausta.

Heliumin korkean ionisoitumisenergian vuoksi valokaaren syttyvyys on heikko, siksi sitä käytetään yleisesti seoskomponenttina argonin kanssa.
 Kemiallinen merkki: He
Tiheys: 0,18 kg/m3
Suhteellinen tiheys: 0,14 (ilma=1)
Kiehumispiste paineessa 0,101 MPa: -268,9 °C
Reaktiivisuus hitsauksessa: Inertti
Ionisoitumisenergia: 24,6 eV
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292

YK-numero: 1046, helium, kokoon puristettu

 

Älä hengitä heliumia!

Helium saa ilmapallot leijumaan, koska se on ilmaa kevyempi kaasu. Riippuen ilmapallon materiaalista pallo leijuu muutamasta tunnista muutamiin vuorokausiin. Ilmapallokaasuna helium on hyvin turvallinen. Se ei reagoi muiden aineiden kanssa ja on hajuton, väritön ja mauton. Vaara piilee kuitenkin heliumin hengittämisessä.

Miksi helium muuttaa äänen?

Heliumia hengitetään usein huumorimielessä koska se saa sisään hengitettynä ihmisen äänenkorkeuden nousemaan. Tämä johtuu siitä että äänen nopeus on heliumissa kolme kertaa suurempi kuin ilmassa.

Heliumin hengittämisessä piilee kuitenkin vaara. Se syrjäyttää sisään hengitettynä hapen keuhkoista. Suurina määrinä se syrjäyttää hapen myös verestä ja voi aiheuttaa jopa ilmarinnan. Keuhkoihin imetty helium ei myöskään aiheuta hengitysrefleksiä, eikä sen hengittäminen ole suositeltavaa edes pienissä määrissä.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.