Woikoski Oy:n turvallisuuspolitiikka

Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme päämääränä on henkilöstömme turvallisuuden ja terveyden varmistaminen, ympäristön ja omaisuuden turvaaminen onnettomuuksilta sekä toiminnan ja tuotannon laadun ja häiriöttömyyden varmistaminen.

Panostamme vahvasti työturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen, tavoitteenamme onkin tapaturmien ja onnettomuuksien 0-taso. Tuemme myös henkilöstömme fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämistä.

Yhtiön toimipisteissä ja jälleenmyyntipisteissä vierailevien henkilöiden, asiakkaiden ja tuotantolaitosten alueella työskentelevien urakoitsijoiden turvallisuudesta huolehtiminen on meille tärkeää. Urakoitsijat perehdytetäänkin tuotantolaitoskohtaisesti ennen työn suorittamista ja asiakkaille tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tarpeen mukaan.