Säkerhet

Oy Woikoski Ab:s säkerhetspolicy

Målet med vårt säkerhetsledningssystem är att garantera vår personals säkerhet och hälsa, skydda miljön och egendom från olyckor, säkerställa verksamhetens och produktionens kvalitet samt undvika störningar.

Vi satsar stort på arbetarskydd och fortlöpande utveckling av arbetarskyddet. Vårt mål är en 0-nivå i fråga om olycksfall och olyckor. Vi stöder också främjandet av vår personals fysiska och psykiska hälsa.

Det är också viktigt för oss att ombesörja säkerheten för personer som besöker företagets verksamhetsställen och återförsäljningsställen, kunder samt entreprenörer som arbetar vid produktionsanläggningarna. Entreprenörerna får introduktion som är specifik för produktionsanläggningen innan arbetet inleds. Vi tillhandahåller också utbildning och introduktion till kunderna efter behov.