Argon (Ar)

Användning: TIG-svetsning av alla metaller, MIG-svetsning av aluminium och koppar, plasmaskärning och -svetsning. Skyddsgas vid svetsning och metalltillverkning.
Egenskaper: Färglös, luktlös, smaklös, inert gas, tyngre än luft. Kvävande i höga halter.
Kvaliteter: argon, högrent argon N48 och N60
SFS-EN ISO 14175-I1

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022