Tjänster

För att ditt företag ska kunna fokusera på sitt kärnområde omfattar våra tjänster kartläggning av gasnät, service-, reparations- och underhållstjänster samt driftövervakning av tryckanordningar. Vi utför också analyser av gastyper och gasnät enligt våra kunders behov.

Planering och installation

Förutom inhemska gasprodukter erbjuder Woikoski Medical också planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät.

Läs mer

Service och underhåll

Våra tjänster omfattar konditionskartläggning av gasnät samt service-, reparations- och underhållstjänster. 

Läs mer

Analystjänster

Vi tillhandahåller skräddarsydda analystjänster för övervakning av industriella gasers renhet och gasnätens skick.

Läs mer

Distansövervakning

Med hjälp av distansövervakning upprätthålls en tillräcklig gasmängd utan avbrott i verksamheten.

Läs mer

Utbildning

Woikoski tillhandahåller mångsidig utbildning med anknytning till gas och gasnät.

Läs mer

Driftövervakning av tryckanordningar

Vi erbjuder tjänster för driftövervakning av tryckanordningar enligt våra kunders önskemål.

Fråga mer eller begär offert

Besiktningstjänster

Woikoski erbjuder den återkommande besiktningen, som är en lagstadgad periodiskt utförd besiktning av tryckkärl.

Läs mer