Medical

Woikoski Medical erbjuder en omfattande helhetstjänst och driftsäkerhet

Woikoski Medical tillhandahåller högklassiga experttjänster till kunder som behöver medicinsk gas. Tjänsterna omfattar planering, installation, testning och ibruktagande av gasdistributionssystem samt utbildning och underhåll. Vi tillhandahåller också mångsidiga produkter med anknytning till användning av sjukhusgas och medicinsk gas samt produkter för utrustning av patientplatser.

Helhetslösningar

rutom inhemska gasprodukter erbjuder Woikoski Medical också sina kunder som behöver medicinsk gas högklassiga experttjänster för planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät.

Våra tjänster omfattar kartläggning av gasnät, service-, reparations- och underhållstjänster samt driftövervakning av tryckanordningar. Vi utför också analyser av gastyper och gasnät enligt våra kunders behov.

Läs mer

Hemsyrgasbehandling

Woikoski Medical tillhandahåller mångsidiga och högklassiga syrgasbehandlingsenheter som gör livet lättare. I sortimentet finns alternativ för alla behov och situationer, oberoende av användarens ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Produkter och tjänster för medical-sektorn

Produkter 

Woikoski Medicals sortiment inkluderar medicinsk gas samt ett omfattande utbud av produkter och tillbehör för andningsbehandling och utrustning av patientplatser.

Läs mer om våra produkter

Tjänster

Vi har ett omfattande utbud av tjänster från planering av gascentraler till produktspecifika underhålls- och reparationstjänster.

Läs mer om våra tjänster