Distansövervakning

Med hjälp av distansövervakning upprätthålls en tillräcklig gasmängd utan avbrott i verksamheten och möjliggörs planering av underhållsåtgärder.

Vårt system övervakar kundspecifikt ytvärdena i behållarna och trycket i gascentralerna. Larmgränserna definieras utgående från storleken på kundens behållare och kundens gasanvändning. Via distansövervakningssystemet förmedlas information om gasmängden och trycket i behållaren till Woikoskis datasystem, som larmar om gränsvärdena överskrids. Uppdaterad information kan också förmedlas till kundens eget system.

Uppdaterad information genom distansövervakning

Vi tillhandahåller en heltäckande tjänst och kunden behöver inte bekymra sig över om gasen räcker till. Woikoski övervakar ytnivån i gasbehållaren och ser till att kunden alltid har den gas som behövs för produktionen. Distansövervakningen ger trenddata på basis av den realiserade gasförbrukningen. 

Fördelar med distansövervakning

  • frigör kundens tids- och personalresurser till andra funktioner
  • mängden levererad gas motsvarar alltid användningen och behovet
  • risken för funktionsstörningar i behållaren kan identifieras, vilket gör underhållsåtgärderna snabbare

Fråga mer eller begär offert