Tryckreglerare och gascentraler av hög kvalitet

Specialgaser kräver hanteringsutrustning av högre kvalitet än normalt, så att den exklusiva gasen bibehåller sin höga klass hela vägen från förpackningen till användningsstället.

Woikoskis WSG-sortiment erbjuder noggrant tillverkade tryckreglerare, gascentraler och uttagspunkter, som lämpar sig utmärkt för bland annat laboratoriemiljöer. Sortimentet består av högklassig och noggrant justerbar utrustning som garanterar ett jämnt, reglerat utloppstryck och -flöde.

Tryckreglerare, gascentraler och uttagspunkter går att få i förkromad mässing och rostfritt stål. Noggrant maskinbearbetad mässing lämpar sig för de flesta specialgaser. Gaser som är klassade som frätande, såsom H2S, SO2, NH3, NO och NO2 kräver utrustning av rostfritt stål för att bibehålla sin funktionsduglighet.

Utrustningarna i WSG-sortimentet är huvudsakligen klassificerade för tätheten 1x10-8 mbar l/s He. De är därför användbara för gaser med en renhet på N60 eller 99,9999 %.
Om du behöver utrustning som har ännu högre renhetsgrad, fråga oss – vi har svaret!

Utrustningarna går att få i ett brett urval av tryck- och genomflödesalternativ, som täcker de allra besvärligaste användningskrav. Vid valet av utrustning är det viktigt att tänka på att de tryck- och flödesvärden som anges är maximivärden. En god tumregel vid dimensioneringen är att räkna med ett drifttryck och -flöde som är ca 20–80 % av det specificerade värdet på utrustningen. Då blir tryckregleringen noggrannare, och utrustningen utsätts inte för så hårda ansträngningar.

Vår populäraste modell för specialgastillämpningar WSG R-2-200 är en förkromad flasktrycksreglerare med mässingsstomme, vars tvådelade metalliska kolv-bälgkonstruktion garanterar en utomordentlig kapacitet för inerta gaser och syror. Sekundärtrycksområdet är valbart 0-1, 0-3 eller 0-10 bar. Tryckreglerare finns som standard för DIN1, DIN 6 och DIN 10 utgångsgängor.

Bra att komma ihåg:

  • Läs utrustningens bruksanvisning och repetera vid behov.
  • Kontrollera utrustningen regelbundet, och använd inte skadad utrustning.
  • Smörj aldrig utrustning som kommer i direkt kontakt med gas.
  • Öppna ventilerna långsamt för att undvika överhettning på grund av adiabatisk kompression.
  • Håll gasnätet rent. Partiklar är huvudorsaken till skador på utrustningen.
  • Försök aldrig själv underhålla trycksatt utrustning.

Fråga våra experter om ytterligare utrustning som vi tillhandahåller!