Voikoski (Mäntyharju)

 • Huvudkontor och administration
 • Luftseparationsanläggning, acetylenfabrik, lustgasfabrik, helium återcirkulations- och hanteringsanläggning
 • Besiktningsstation för gasflaskor

Träskända

 • Fyllningsstationer: syrgas, kvävgas, flytande kväve, argon, blandgaser, koldioxid
 • Gasdistribution
 • Woikoski Medical
 • SIA Woikoski

Karleby

 • Luftseparationsanläggning, koldioxidfabrik, vätgasfabrik
 • Gasdistribution

Uleåborg

 • Fyllningsstationer: syrgas, kvävgas, argon, koldioxid, blandgaser och flytande kväve
 • Gasdistribution

Pirkkala

 • Fyllningsstationer: luktsatt syrgasgasol
 • Gasdistribution

Varkaus

 • Fyllningsstationer: industriell syrgas, kvävgas, argon, koldioxid, blandgaser, specialgaser, läkemedelssyrgas, flytande syrgas, kvävgas, argon och koldioxid, koldioxid av läkemedelskvalitet, kvävgas av läkemedelskvalitet, medicinska blandgaser, flytande läkemedelssyrgas, behållare för hemsyrgasbehandling
 • Gasdistribution