Beställningsanvisningar för hemsyrgasbehandlingsprodukter

Det är lätt och bekvämt att beställa: beställningen görs hos Woikoski Medicals kundtjänst för hemsyrgasbehandling.

Skicka en beställningsblankett och en kopia av receptet till Woikoski Medical antingen via fax till numret 020 605 1812 eller per post till adressen Oy Woikoski Ab/Medical, PB 1, 04020 Woikoski.

När vi har tagit emot beställningen skickar vi ett informationspaket till beställaren. Paketet innehåller en säkerhetsanvisning, bipacksedeln för medicinsk syrgas, en dekal om medicinsk syrgas som klistras på ytterdörren och information om leveransdagar på den egna orten.

Kundtjänsten för hemsyrgasbehandling ringer upp kunden inom 1 dygn efter att beställningen mottagits för att komma överens om praktiska arrangemang såsom leveransdag och möjlig introduktion.

Behållaren med flytande syrgas levereras till kundens hem. Gasflaskan med medicinsk syrgas levereras enligt kundens önskemål antingen till hemmet eller till en angiven avhämtningsplats. Om kunden vill kan kunden hämta gasflaskorna med medicinsk syrgas från Woikoskis verksamhetsställe vid en separat överenskommen tidpunkt.

Vi strävar efter att ordna en introduktion till användningen av enheter med flytande syrgas inom 1–2 dagar efter leveransen av behållaren. Introduktionen ges av antingen sjukhusets rehabiliteringshandledare eller en anställd från Woikoski Medical.

Fortsatta beställningar av medicinsk syrgas kan göras genom att ringa Woikoski Medicals kundtjänst, tfn 045 788 15403 Vi betjänar vardagar kl. 8.00–16.00.

Tilauslomake kotisäiliöt ja kannettavat

Tilauslomake lääkehappipullot


FPA-ersättning

Medicinsk syrgas och hyrning av enheter omfattas av FPA:s grundersättning. Kostnaderna som dessa ger upphov till räknas in i FPA:s årliga takbelopp för läkemedelskostnader. Om takbeloppet nås kan fakturorna styras direkt från Woikoski till FPA via ett fullmaktsförfarande. Mer information: https://www.kela.fi/web/sv/lakemedel.

Vi hjälper gärna till i alla frågor som gäller hemsyrgasbehandling!


Kontaktuppgifter i frågor som gäller hemsyrgasbehandling: kotihappihoito (at) woikoski.fi, tfn: 045 788 15403 vardagar kl. 8-16