Gasol

Gasol bildas som en biprodukt vid framställning av råolja. Blandningar av propan och butan innehåller mer än 95 % propan. Gasolflaskor kan för närvarande fyllas på vid Woikoskis fyllningsanläggningen i  Birkala.

Inom industrin används gasol bl.a. vid byggnadsverksamhet samt som truckgas. Även restauranger och kök använder gasol.

Gasol 2 kg stålflaska
Läs mer
Gasol 11 kg stålflaska
Läs mer
Gasol 11 kg stålflaska
Läs mer
Gasol 10 kg kompositflaska
Läs mer
Gasol 33 kg stålflaska
Läs mer
Gasol 5 kg kompositflaska
Läs mer
Gasol 5 kg stålflaska
Läs mer