Gasol

Gasol bildas som en biprodukt vid framställning av råolja. Blandningar av propan och butan innehåller mer än 95 % propan. Gasolflaskor kan för närvarande fyllas på vid Woikoskis fyllningsanläggningen i  Birkala.

Inom industrin används gasol bl.a. vid byggnadsverksamhet samt som truckgas. Även restauranger och kök använder gasol.

Gasol 2kg
Läs mer
Gasol 33kg
Läs mer
Lyftgas 5 kg
Läs mer