Helium (He)

Användning: Analysutrustning, köldforskning, magnetröntgenutrustning, laserutrustning, täthetsmätningar, TIG-svetsning av aluminium, koppar och dess legeringar samt titan, laserskärning, laboratoriegas, ballonggas. Skyddsgas.
Egenskaper: Färglös, luktlös, smaklös gas, lättare än luft. Kvävande i höga halter.
Kvaliteter: helium, högrent helium N46, N55, N60

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022