Luktsatt syre

Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning, förbränningsprocesser, test- och kalibreringsgas, laboratoriegas
Egenskaper: Färglöst, luktsatt. Brandfrämjande, oxiderande.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022