Woikoskis helhetstjänst, allt från planering till underhåll från samma ställe

För att garantera processernas funktion inom svetsproduktionen är det särskilt viktigt att beakta alla delområden, vilka av tradition består av många olika tjänsteleverantörers produkter, anordningar och tjänster.

Då är det verkstadens ansvar att samordna helheten och se till att den fungerar, och för att få hjälp i en problemsituation kan det krävas besök av servicepersonal från flera olika aktörer.

Det här är Woikoskis helhetstjänst, allt från planering till underhåll från samma ställe

För att förbättra samordningen av helheten samt underlätta och effektivisera företagens verksamhet har vi utvecklat en modell med helhetslösningar för svetsning från planering till underhåll. Modellen med en helhetslösning gör det lättare att administrera och följa upp verksamheten samt garantera driftsäkerheten. Den förbättrar också verksamhetens kvalitet och produktivitet.

Från Woikoski får du allt som behövs för svetsning, oavsett om du är hemmasvetsare eller tillhör den svetsande industrin – produkter, tillbehör, gas och gasnät samt relaterade service- och underhållstjänster. Utöver dessa tjänster tillhandahåller vi också tjänster för utveckling och upprätthållande av svetsmetoder och yrkesskicklighet.

Processer inom svetsproduktion

Svetsgaser, -anordningar, -metoder och -utbildningar.

Gasnät och -tillbehör

 • Planering av gasnät och ritningar
 • Installation och underhåll av gasnät
 • Service och analys av gasnät

Gasprodukter

Skyddsgas för svetsning – Woikoski producerar industriell gas, livsmedelsgas och specialblandningsgas för bl.a. olika industrigrenars användningsändamål, t.ex. den svetsande industrin.

Anordningar och tillbehör

 • Svetsaggregat
 • Automation och mekanik för svetsning
 • Tillsatsämnen och utrustning för svetsning
 • Skyddsutrustning för svetsning
 • Övriga tillbehör

Kartläggning och utveckling av svetsmetoder

 • Genom att utveckla produktiviteten och kvaliteten uppnås besparingar. Från Woikoski får du hjälp med valet av svetsmetoder och planeringen av svetsproduktionen.

Utbildning och behörighet

 • Gasutbildning i bl.a. säker hantering av gas, gasens olika egenskaper
 • samt användningssäkerhet, gasnät och transport av gas.
 • Svetsutbildning – praktiskt orienterad, skräddarsydd utbildning för kundens behov,
 • bl.a. tekniskt utförande och svetsning av olika material, även specialprocesser
 • Utbildning och handledning i effektiv användning av svetsaggregat.
 • Behörighetsprov för svetsare SFS-EN ISO 9606
 • Metodprov SFS-EN ISO 15614 samt WPS- och WPQR (PQR)-dokument

Svetssamordning

 • Svetssamordning enligt SFS-EN ISO3834 eller EN 1090

Service och underhåll

 • Service och underhåll av gasnät
 • Periodisk inspektion och service av gasflaskor
 • Validering av svetsaggregat (SFS EN 3834-2)
 • Årlig service av svetsaggregat
Woikoski levererar allt som behövs för svetsning som en nyckelfärdig tjänst med leveransgaranti, från gas till samordning.