Koldioxidis (torris)

Torris tillverkas av flytande koldioxid, som först ges fast form som koldioxidsnö och sedan pressas samman till torris. Den smälter därför genom avdunstning. Torrisen är mycket kall, den har en temperatur på -78 °C.

I industrin används torris i regel för snabba temperaturförändringar vid passningsarbeten med olika material.

Torrisblästring har också blivit populärt vid sidan av soda- och sandblästring. Torrisblästring är skonsammare än de andra metoderna men samtidigt en effektiv och mycket ren metod. Torrisen övergår vid blästringen till gasform och medför således inga kostnader för efterstädning.

Inom livsmedelsindustrin och hälsovården är torrisen en naturlig del av köldkedjan. Olika slags livsmedel och prover transporteras förpackade i torris.