Rörelsefrihet med enheter för flytande syrgas

Ett system med flytande syrgas ger en syrgasbehandlingspatient som bor hemma rörelsefrihet och förbättrar livskvaliteten, eftersom syrgasen räcker länge och de bärbara enheterna är små och lätta. Det går utmärkt att gå till butiken och sköta andra dagliga ärenden med en liten, bärbar enhet.

I vårt sortiment hittar du bärbara enheter av olika storlek också för mer långvarig användning, till exempel för användning under hela dagen.

Säkerhet hemma

Medicinsk syrgas kan tryggt användas hemma med iakttagande av läkarens anvisningar och säkerhetsbestämmelserna. Vi gör ett introduktionsbesök hos kunden och berättar hur enheterna används och i samband med den första leveransen skickas separata säkerhetsanvisningar hem till kunden.

På grund av brandsäkerhetsrisken är rökning och öppen eld förbjudna i samma utrymme som tilläggsyrgasen finns.  

Kontaktuppgifter i frågor som gäller hemsyrgasbehandling:
kotihappihoito@woikoski.fi, tfn: 045 788 15403 vardagar kl. 8-15.30