Tjänster

För att ditt företag ska kunna fokusera på sitt kärnområde omfattar våra tjänster kartläggning av gasnät, service-, reparations- och underhållstjänster samt driftövervakning av tryckanordningar. Vi utför också analyser av gastyper och gasnät enligt våra kunders behov.

Service och underhåll 

Våra tjänster omfattar konditionskartläggning av gasnät samt service-, reparations- och underhållstjänster. Genom regelbundet underhåll kan gasens kvalitet garanteras och driftskostnaderna hållas låga, eftersom t.ex. gasläckage ökar kostnaderna och medför en säkerhetsrisk.

Läs mer

Distansövervakning

Med hjälp av distansövervakning upprätthålls en tillräcklig gasmängd utan avbrott i verksamheten.

Läs mer

Planering och installation

Förutom inhemska gasprodukter erbjuder Woikoski också planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät.

Läs mer

Analyser av gasnät

Vi tillhandahåller skräddarsydda analystjänster för övervakning av industriella gasers renhet och gasnätens skick.

Läs mer

Utbildning

Utbildningarnas innehåll skräddarsys enligt kundens behov. Typiska teman som behandlas under utbildningen är säker användning av gaserna och gasnätet samt egenskaperna hos olika gastyper.  

Läs mer

Kontroll av flaskor och system

Vid återkommande besiktningar utförs provtryckning av gasflaskorna och kontroll av ut- och insidan, tomvikten konstateras och utrustning och märkning kontrolleras.

Läs mer

Driftövervakning av tryckanordningar

Vi erbjuder tjänster för driftövervakning av tryckanordningar enligt våra kunders önskemål.

Fråga mer eller begär offert