Erikoiskaasut

Erikoisseoskaasut ovat kaasuseoksia, joiden valmistusprosessi poikkeaa tavallisten seoskaasujen valmistusprosessista joko seoksen valmistuksen toleranssin pienuuden vuoksi, tai useiden komponenttien vuoksi tai komponenttien pienten pitoisuuksien, vaikeasti käsiteltävyyden, vaarallisuuden tai harvinaisuuden  vuoksi, tai seos on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Valmistamme erikoisseoskaasuja gravimetrisesti kansainvälisten standardien (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) ja hyvien käytäntöjen (EIGA IGC 39/08, 139/10 ja 169/13) mukaisesti taataksemme korkeimman mahdollisen laadun. Tällä tavalla ilmoitetut pitoisuudet ovat jäljitettävissä kansainvälisiin keskuslaboratorioihin (mm. NIST ja VSL) ja siten luotettavia käytettäviksi mm. kalibroinneissa.

Meiltä on saatavissa erikoisseoskaasuja yli 300 eri komponentilla.

Rikkiheksafluoridi (SF-6)
Läs mer
Koldioxid
Läs mer
Acetylen
Läs mer
Dikväveoxid lustgas
Läs mer
Hiilimonoksidi
Läs mer