Specialgas

Specialblandgaser är gasblandningar vars tillverkningsprocess skiljer sig från tillverkningsprocessen för vanliga blandgaser, antingen på grund av den låga toleransen hos blandningens tillverkning, eller på grund av flera komponenter, eller på grund av komponenternas låga koncentrationer, svårighet att hantera, fara eller sällsynthet, eller så anpassas blandningen efter kundens önskemål.

Vi tillverkar specialblandningsgaser gravimetriskt enligt internationella standarder (ISO 6141, 6142, 6145, 10156, 16664) och god praxis (EIGA IGC 39/08, 139/10 och 169/13) för att garantera högsta möjliga kvalitet. De på detta sätt deklarerade koncentrationerna är spårbara till internationella centrallaboratorier (t.ex. NIST och VSL) och därmed tillförlitliga för användning t.ex. i kalibreringar.

Specialblandningsgaser med mer än 300 olika komponenter finns hos oss.

Rikkiheksafluoridi (SF-6)
Läs mer
Koldioxid
Läs mer
Acetylen
Läs mer
Dikväveoxid lustgas
Läs mer
Kolmonoxid
Läs mer