Ultrarena BIP-gaser

Våra BIP-gaser har utvecklats för att ersätta gaser av N60-kvalitet och renare. BIP-gaserna är världsunika på grund av sin exceptionella renhet. N60-gaser har 10 gånger så hög syrehalt och 25 gånger så hög fukthalt som BIP-gas. BIP-gas har därför stora fördelar, eftersom fukt och syre är de skadligaste orenheterna i de flesta tillämpningar.

Vi tillhandahåller BIP- och BIP+-gaser i 50- och 10-litersflaskor. Följande gaser finns att tillgå:

  • Kväve, N2
  • Helium, He
  • Argon, Ar
  • Väte, H2

(BIP-kvalitet motsvarar N60, BIP+-kvalitet motsvarar N67)

BIP-teknologin baseras på en renare som är inbyggd i gasflaskan och som ger stora fysikalisk-kemiska fördelar vad gäller reningseffekt. Resultatet är den pålitliga ultrarena BIP-kvaliteten som gör externa renare onödiga. BIP-gaserna är en kostnadseffektiv lösning på höga krav, eftersom de kan framställas billigare än andra motsvarande högrena produkter.

Goda erfarenheter av BIP-gaser har erhållits bl.a. vid kromatografi och vid svetsning av legerade specialstål, där ett utmärkt svetsresultat kräver extremt låg syrehalt.