Industriell gas

Woikoski är en finsk tillverkare av industrigaser. Gaser är en del av den övergripande service vi erbjuder våra kunder. Utöver grundläggande industrigaser erbjuder vi även specialgaser och kundspecifika produktlösningar efter behov.

Förutom gaser erbjuder vi våra kunder heltäckande gasnätslösningar, deras service- och underhållstjänster samt analystjänster.

Rikkiheksafluoridi (SF-6)
Läs mer
SK-8 (Awomix)
Läs mer
Koldioxid
Läs mer
Acetylen
Läs mer
Dikväveoxid lustgas
Läs mer
Luktsatt syre
Läs mer
Tryckluft air
Läs mer
Helium för ballong
Läs mer
Formier 5, Formier 10
Läs mer
Awolight
Läs mer