Dikväveoxid (N2O), lustgas

Användning: laboratoriegas, tillverkning av optisk fiber, biltävlingar
Egenskaper: Färglös, brandfrämjande, svagt narkotisk gas, tyngre än luft. Kvävande i höga halter.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022