Woikoski som arbetsplats

Woikoski har sysselsatt finländare redan i över 137 år. Vi sysselsätter cirka 200 personer. Vår personal arbetar i mångsidiga expert- och produktionsuppgifter vid våra verksamhetsställen på 6 olika orter.

Woikoski satsar på sin personal genom att skapa en uppmuntrande och motiverande arbetsmiljö samt en positiv arbetskultur. Vi ser till att personalen orkar genom att erbjuda Virike-förmåner och omfattande hälsovårdstjänster. Vi utbildar våra anställda och stöder deras utveckling. Hos oss har man möjlighet att avancera i arbetsuppgifterna enligt sina egna intressen och färdigheter.

Vår arbetsgemenskap är jämlik och icke-diskriminerande samt betonar hållbar utveckling och samhällsansvar i sin verksamhet. Kundorientering, värdesättande av arbete och människor samt ansvarsfullhet är värden som Woikoski är känt för. Vår verksamhet är certifierad. Vi följer ISO 9001-kvalitetssystemet.

Läs mer om våra anställdas upplevelser

Lediga arbetsplatser