Analystjänster

Vid hälsovårdsenheter distribueras medicinsk gas med rörledning till användningsställena. Genom nätverksanalys säkerställs att den medicinska gas som distribueras genom ledningen uppfyller gällande kvalitetskrav enligt europeiska farmakopén (Ph. Eur.) även på användningsstället.

Vi tar analysprover på punkter som fastställts utifrån kundens riskbedömning.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) kräver att analys görs minst en gång om året och/eller efter varje ändring där rören kan ha blivit kontaminerade. I sina granskningar kräver Fimea även att få se analysintyg som är mindre än ett år gamla.

Vi gör alltid analyserna med den senaste utrustningen och med de metoder som krävs enligt Ph. Eur.

Fråga mer eller begär offert