Woikoskis historia Woikoski är den första finländska producenten av industrigas, idag den enda finländska gastillverkaren. Inhemskhet och familjeföretagande är mycket viktiga faktorer för Woikoski.

Woikoskis historia börjar

Woikoskis historia fick sin början år 1882 när den unga finländska ingenjören Knut August Palmberg grundade en kimröksfabrik i Veckelax. 

Fabrikssamhället i Tirva, som en egen liten by

När efterfrågan på kimrök ökade, köpte Knut August ett markområde inklusive vattenrätt i Tirva år 1888. Där utvecklades ett blomstrande fabrikssamhälle; såg, hyvleri, torkeri, kimröksfabrik, järnvägsspår, verkstäder och arbetarbostäder.

Grundandet av en kemifabrik

Knut Augusts son Bertil Palmberg fick idén till en kemifabrik i Tirva som producerade stearin och talg för ljus- och tvålindustrins behov. Den vätgas som behövdes för hydreringen av fett framställdes i en cell genom att spjälka vatten till väte och syre med hjälp av elektricitet. Gas hade dittills varit en importvara och blev snabbt fabrikens huvudartikel.

Flytten till Woikoski

När vattenmängden i forsarna vid Tirva inte längre räckte till för den växande gasproduktionens behov, bestämde Bertil att kemifabriken skulle flyttas till Voikoski i Mäntyharju. Där inledde fabriken sin verksamhet med det produktionsprogram som var bekant från Tirva, dvs. vät- och syrgas samt hydrering av fett.

Gasindustrins triumftåg

År 1993 togs den första luftdestillationsanläggningen i bruk i Voikoski, där syrgas framställdes genom att destillera luft. Fyra år senare inledde också Nordens första väteperoxidfabrik sin verksamhet. När produktionen kom igång i Voikoski, började gasindustrins verkliga triumftåg. 

Ihärdighet belönas

På 1940-talet utnämndes Bertils son Sven Palmberg till verkställande direktör. Sven fortsatte framgångsrikt företagsverksamheten genom recessionen, kriget och 1950-60-talens brytningsperiod. Under den här perioden byggde Woikoski en luftdestillationsanläggning i Imatra, påfyllnadsstationer för syrgas i Varkaus och Kotka samt en vätgasfabrik i Esbo.

Företaget växer till en helhetsleverantör

Vid övergången från 1970- till 1980-talet överlevde familjeföretaget med hedern i behåll flera övertagsförsök av ett konkurrerande företag. År 1977 blev Clas Palmberg företagets verkställande direktör. Palmberg har utvecklat Woikoski till en stark helhetsleverantör inom gasbranschen.

Ett företag med sikte på framtiden

Den starka utvecklingen har fortsatt under hela 2000-talet.  Åren 2013-2014 färdigställdes luftgas- och vätgasfabrikerna i Karleby och samtidigt byggde Woikoski upp ett vätgassamhälle som Finland ännu inte var redo för. År 2015 byggdes en påfyllnadsstation för specialblandningsgaser i Voikoski, 2016 fick Woikoski Nyckelflaggan och 2017 beviljades företaget ISO 9001-kvalitetscertifikatet. Idag är Woikoski ett innovativt företag med sikte på framtiden och en pålitlig samarbetspartner för många företag.