Analyser av gasnät

Vi tillhandahåller skräddarsydda analystjänster för övervakning av industriella gasers renhet och gasnätens skick.

Problem med orenhet i gasnätet kan försvåra produktionen eller till och med helt avbryta produktionen. Ofta letar man efter orsaken i gasen, men många gånger förorsakas orenheten t.ex. av ett läckage i gasnätet.

Gasnätsanalyser görs bl.a. för process- och metallindustrins behov för att utreda orenheter i processgas, instrumentgas och tryckluft. Regelbundna gasnätsanalyser säkerställer processens renhet och funktion.

I analystjänsten ingår provtagning, mätning av nätets tryck- och temperaturvärden, analys av prover samt ett utlåtande om proverna och förslag till korrigerande åtgärder i fråga om eventuella avvikande analysvärden.

Fråga mer eller begär offert