Ansvar

Vi tar ansvar

Vår verksamhet följer principerna för hållbar utveckling och vi tar ansvar för inte bara konsekvenserna av vår egen verksamhet, utan också för miljön och vad vi lämnar kvar till kommande generationer. Det är viktigt för oss att värna om naturen och säkerställa att naturvärdena bevaras för kommande generationer.  Vi följer ISO 9001-standarden och agerar också på det sätt som förutsätts enligt ISO 14001-miljöstandarden. Vi deltar i olika organisationer och avtal i vår bransch för att utveckla gassektorn, främja hållbar utveckling och energieffektivitet samt utveckla säkerheten och försörjningsberedskapen inom branschen.

Woikoski Code of Conduct

Viktig för oss

Vi vill främja en rättvis, mänsklig och ansvarsfull verksamhetskultur och vårt företags verksamhet styrs av verksamhetsprinciperna Woikoski Code of Conduct.

Läs mer