Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kannamme vastuuta oman toimintamme vaikutusten lisäksi ympäristöstä sekä siitä, mitä jätämme tuleville polville. Meille on tärkeää vaalia luontoa ja turvata luontoarvojen säilymistä jälkipolville. Noudatamme ISO 9001 -standardia ja toimimme ISO 14001 -ympäristöstandardin edellyttämällä tavalla. Meille on myönnetty ISO 45001 -standardi Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä.

Olemme sitoutuneet mm. kahteen kansainväliseen vastuullisuusohjelmaan - Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan ja Corporate Social Responsibility (CSR) -ohjelmaan. Olemme mukana myös Motivan energiatehokkuussopimuksessa. Omistamme laajoja luonnonsuojelualueita ja kaikki metsämme ovat PEFC-sertifioituja. Noudatamme FSSC 22000 -standardeja sekä GMP- ja GDP-käytäntöjä. Olemme mukana alamme eri järjestöissä ja sopimuksissa kehittämässä kaasualaa, edistämässä kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Kehitämme myös alan turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Haluamme toiminnallamme edistää oikeudenmukaista, inhimillistä ja vastuullista toimintakulttuuria. Tästä syystä yhtiömme liiketoimintaa ohjaavat Woikoski Code of Conduct -toimintaperiaatteet.

Woikoskella on myös Avainlippu-tunnus merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta ja suomalaisista tuotteista.

Tekoja, ei vain sanoja

Voikosken tehdasalueen lämmitysjärjestelmät uusittiin joitakin vuosia sitten. Uudet lämpöpumput ottavat tarvittavan energian ilmakaasutehtaan lauhdelämmöstä.

  • CO2-päästöt vähenivät 217,92 tn
  • Lämpöenergian kulutus laski 720 MWh
  • Öljynkulutus pieneni 97 0000 – 99 000 l/vuosi

Prosessien jatkuva kehitys ja optimointi, esim. lipeän suodatusjärjestelmä, vähentää syntyviä jätevirtoja kierrättämällä ja puhdistamalla tuotteen, jolloin sen elinikä prosessissa kasvaa ja jätevirrat vähenevät.

Seuraamme hiilijalanjälkeämme valvomalla hiilidioksidipäästöjen määriä.

Vastuullisuus
Wastuullisesti Woikoski Pyrimme toiminnassamme energian ja raaka-aineiden tehokkaaseen, säästävään ja kestävään käyttöön
Vastuullisuus
Woikoski Code of Conduct
Woikoski Code of Conduct Meille on erityisen tärkeää, että toimimme yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön näkökulmasta mallikkaasti
Code of Conduct
Turvallisuus
Turvallisuus Panostamme vahvasti työturvallisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen
Turvallisuus
Avainlippu
Onhan sillä Avainlippu? On! Avainlippu-tunnus on merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta ja suomalaisista tuotteista.
Avainlippu
Whistleblowing
Whistleblowing Tarjoamme anonyymin ilmoituskanavan, jota voit käyttää epäillessäsi väärinkäytöksiä tai toimintaa, joka ei vastaa eettisiä periaatteitamme.
Whistleblowing