Vety (H2)

Vety on yleinen alkuaine, jota löytyy runsaasti maailmankaikkeudesta. Se on kevyempi kuin ilma, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu.

Vedyn ominaisuudet

Vety on yleinen alkuaine, jota esiintyy suuressa määrin maailmankaikkeudessa. Vety on ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina se on tukahduttavaa. Vetykaasu koostuu kahdesta vetyatomista, joita merkitään kemiallisessa kaavassa H2.

Vedyn käyttökohteet

Vety on tunnettu ja sitä on osattu valmistaa 1600-luvun lopulta saakka. Woikoski Oy on tuottanut vetyä teollisesti jo vuodesta 1913, yli 100 vuotta.

Suurin osa vedystä käytetään teollisiin prosesseihin kuten ammoniakin ja lannoitteiden valmistukseen, öljyteollisuuden prosesseihin ja metallin karkaisuun. Vetyä käytetään esimerkiksi jäähdytyskaasuna voimalaitoksissa, lasileikkauksessa, plasmaleikkauksessa, laboratoriokaasuna ja rasvojen hydrauksessa. Vedyn käyttö polttokennojen energialähteenä on tullut tällä vuosituhannella yhä tärkeämmäksi vedyn käyttökohteeksi.

Polttokennon avulla vetyyn tuotantoprosessin aikana sitoutunut energia muutetaan sähköksi ja lämmöksi. Polttokennoissa käytetään useita erilaisia tekniikoita, mutta niiden pääperiaate on samanlainen. Energiaa vapautuu, kun vety tai hyvin vetypitoinen aine yhtyy ilman happeen. Reaktiota edesauttaa katalyytti, joka päästää vetyprotonin läpi, muttei vetymolekyyliä. Reaktion seurauksena syntyy sähköä, lämpöä ja vettä.

 Kemiallinen kaava: H2
Kiehumispiste: -252,9 °C
Suhteellinen tiheys: 0,07 (ilma=1)
YK-numero: 1049

Katso myös nämä tuotteet

SK-8 (Awomix) Rikkiheksafluoridi (SF-6)

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.