Vety (H2)

Kemiallinen kaava: H2
Kiehumispiste: -252,9 °C
Suhteellinen tiheys: 0,07
YK-numero: 1049

Kaasun ominaisuudet

Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.

Kaasun käyttökohteet

Tällä hetkellä vetyä käytetään eniten kemianteollisuudessa. Toinen huomattava käyttäjä on öljynjalostus. Vetyä käytetään jäähdytyskaasuna voimalaitoksissa, lasileikkauksessa, plasmaleikkauksessa, laboratoriokaasuna, rasvojen hydrauksessa sekä karkaisussa. Vedyn käyttö polttokennojen energialähteenä on tullut tällä vuosituhannella yhä tärkeämmäksi käyttökohteeksi.

Katso myös nämä tuotteet

SK-8 (Awomix) Rikkiheksafluoridi (SF-6)

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.