Kaasupullojen katsastus

Kaasupullojen katsastuksessa eli määräaikaistarkastuksessa kaasupullolle suoritetaan koeponnistus, ulko- ja sisäpuolinen tarkastus, todetaan tyhjäpaino ja tarkastetaan varusteet sekä merkinnät. Kaasupullo suihkupuhalletaan ulkopinnalta, maalataan ja tarkastusajankohta leimataan pullon hartiaosaan.

Määräaikaistarkastus on lakisääteinen, määräajoin suoritettava painelaitteen tarkastus. Hyväksytyn laitoksen on määräajoin tarkastettava ja testattava uudelleentäytettävät paineastiat (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 171/2009, kohta 6.2.1.6).

Omistuspullon määräaikaistarkastuksen maksaa omistaja, vuokrapullon määräaikaistarkastuksen Woikoski. Woikoski katsastaa automaattisesti katsastusikäisen pullon sen tullessa täyttöön.

Woikosken täyttö- ja katsastusajat (max.)

 • Katsastus - 4 kk (kaikki kaasut)
 • Täyttö 1 kk - Perusilmakaasut 
 • Täyttö 2 kk - Asetyleeni, Ilma, Ilokaasu, Helium, Erikoiskaasut

kaasupullojen maalaus
 

Mitä kaasupulloille tehdään katsastuksessa?

 • Kaasupullon raepuhallus ja maalaus
 • Pullon sisäpuolinen tarkistus ja koeponnistus
 • Pullon venttiilin uusiminen, myös suojakupu uusitaan
 • Ilmakaasupullon huuhtelu täytettävällä kaasulla ennen varsinaista täyttöä, jotta pullon sisälle ei jää huoneilmaa. Asetyleenipulloa ei huuhdella, mutta pullon sisällä oleva massa imeytetään asetonilla. 

Teollisen pullon määräaikaistarkastus (T201556) sisältää:

 • Katsastus
 • Pulloventtiili (venttiili on vaihdettava jokaisen katsastuksen yhteydessä)
 • Huuhtelu
 • Katsastusajopalkkio  

Veloitus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaasun täyttöhinta veloitetaan erikseen.

Kuinka menetellään hylkäystapauksissa

 • Katsastuksessa hylätyt pullot romutetaan, niitä ei palauteta asiakkaalle
 • Hylkäysmaksu veloitetaan hinnaston mukaan
 • Asiakas saa halutessaan hylkäystodistuksen 

Emme täytä emmekä katsasta pyöreäpohjaisia tai jalkarenkaisia kaasupulloja tai pulloja, joissa on merkintänä 150 bar.

Omistuspullon toimittaminen täyttöön ja katsastukseen

Asiakas voi toimittaa omistuspullon lähimmälle Woikosken jälleenmyyntipisteelle. Toimitusasiakkaat voivat tilata noudon pulloille esim. vuokrapullojen toimituksen yhteyteen Woikosken tilauspalvelusta klo 8-15.30 p. 040 166 2023 tai tilaukset@woikoski.fi. 

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kaasupullot pitää katsastaa?

Kaasupullo tarkistetaan säännöllisesti, jotta se olisi mahdollisimman turvallinen käyttää. Pullot käyvät läpi yksityiskohtaisen tarkistuksen koeponnistuksineen. Seuraava katsastusaika merkitään tarralla pullon hartiaosaan.

Kaasupullojen tarkastusväli on suurimmalla osalla kaasuja 10 vuotta. Myrkyllisillä ja syövyttävillä kaasuilla se on 3 tai 5 vuotta.

Määräaikaistarkastus on lakisääteinen, määräajoin suoritettava painelaitteen tarkastus. Hyväksytyn laitoksen on määräajoin tarkastettava ja testattava uudelleentäytettävät paineastiat (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 171/2009, kohta 6.2.1.6).

Voiko pitkään käyttämättä ollutta kaasupulloa käyttää turvallisesti?

Jos pullo on ollut käyttämättä esim. 5 vuotta mutta katsastus on voimassa, pulloa ja kaasua voi käyttää normaalisti. Kaasut eivät vanhene (pois lukien elintarvike-, erikois- ja lääkekaasut, tuotteen voimassaoloaika näkyy pullon tarrasta).

Voiko kaasupulloa käyttää, jos katsastus on umpeutunut?

Jos katsastus on umpeutunut, pullon voi turvallisesti käyttää loppuun ja tuoda tyhjänä katsastukseen mahdollisimman pian.

Lain mukaan pulloa saa käyttää ja kuljettaa paineenalaisena yhden vuoden ajan katsastusajan umpeuduttua. Tämän jälkeen pullon pitää olla paineeton ja se täytyy toimittaa katsastettavaksi.