Usein kysytyt kysymykset nestekaasusta


Olemme listanneet alle yleisimpiä kysymyksiä nestekaasuun ja sen käyttöön liittyen. Mikäli et löydä näistä vastausta kysymykseesi, ole yhteydessä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@woikoski.fi tai p. 040 166 2023. Myös live-chatimme on apunasi!

Saako tyhjistä nestekaasupulloista panttia tai korvausta palautettaessa?

Valitettavasti tyhjistä nestekaasupulloista ei makseta korvausta tai panttia niiden palauttamisen yhteydessä.

Nestekaasupulloille ei ole samanlaista panttijärjestelmää kuin esimerkiksi virvoitusjuomapulloille. Lainsäädännössä ne määritellään kuljetettaviksi paineastioiksi, joita asiakas hankkii nestekaasun kuljettamista varten.

Kun asiakas ostaa tyhjän nestekaasupullon tilalle uuden, hän saa täyden, huolletun ja tarkastetun pullon. Myyntipisteillä ei ole velvollisuutta ostaa tyhjiä pulloja takaisin. Tähän päätökseen on useita syitä:

 • Tyhjän nestekaasupullon kuntoa ei pystytä arvioimaan muulla tavoin kuin silmämääräisesti.
 • Takaisinosto voisi johtaa väärinkäytöksiin ja pulloja saatettaisiin anastaa taloudellisen hyödyn tavoittelussa.
Onko nestekaasu hajustettua?

Nestekaasu on luonnostaan hajuton kaasu, mutta Suomessa myytävä nestekaasu on aina turvallisuussyistä hajustettua.

Nestekaasun hajuaine on pistävä ja erittäin helppo havaita myös pienissä pitoisuuksissa myös ulkotiloissa. Nestekaasun hajustaminen lisää sen käyttöturvallisuutta ja helpottaa vuotojen havaitsemista.

Jos huomaat kaasun hajua käyttäessäsi nestekaasua, toimi seuraavalla tavalla:

 • Sulje heti nestekaasupullon pulloventtiili
 • Älä käytä sähkökytkimiä, avotulta tai tupakoi kaasuvuodon lähellä
 • Siirrä nestekaasupullo ulos, jos mahdollista
 • Poistu rakennuksesta tai ajoneuvosta
 • Tuuleta tila huolellisesti avaamalla ovet ja ikkunat
 • Selvitä vuodon syy. Tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä. Kiristä liitokset tai vaihda letku tai säädin uuteen
 • Jos kyseessä on laitevika ja putkivuoto, kutsu korjaamiseksi ammattilainen apuun
 • Tulipalon sattuessa kutsu palokunta
Mistä tiedän, onko pullossa kaasua?

Komposiittipulloista jäljellä olevan kaasun määrän voi nähdä pullon läpikuultavuuden ansiosta. 

Teräksisen nestekaasupullon voi punnita. Tyhjän pullon paino eli taara, löytyy maalattuna pullosta. Nestemäinen kaasu on helppo havaita myös teräspullosta ravistamalla pulloa varovasti.

 

Nestekaasupullon taara kertoo tyhjän pullon painon.

Miksi nestekaasupullosta ei tule kaasua ulos?

Nestekaasualalla toimiville yrityksille ympäri Euroopan alkoi tulla reklamaatioita vuodesta 2017 siitä, ettei asiakas saa nestekaasua ulos painoventtiilillä varustetusta pullosta. Ongelmaksi nestekaasualan toimijoiden kattavien selvitysten mukaan on osoittautunut osassa paineensäätimiä käytetty muovinen runkorakenne, jossa säätimen neula ei avaa venttiilin neulaa riittävästi.

Yleensä uutena säädin toimii paremmin, mutta käytössä se löystyy. Myös korkea lämpötila vaikuttaa asiaan, koska se nostaa painetta. Itse nestekaasupulloista tai venttiileistä ei ole tutkimuksista huolimatta löydetty vikaa. Valitse aina laadukas paineensäädin.

Syttyykö nestekaasu herkästi?

Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ja väritön kaasu. Se muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen, kun nestekaasua on noin ilmassa 2-10 %. Kaikenlainen avotulen käyttö, tupakointi tai kipinöitä aiheuttavat laitteet ovat ehdottomasti kiellettyjä alueilla, joissa käsitellään nestekaasua tai epäillään sen vuotoa. Siksi nestekaasua käytettäessä on tärkeää noudattaa huolellisesti turvallisuusohjeita.

Mitä tulee ottaa huomioon kun nestekaasua käytetään sisätiloissa?

Nestekaasu kuluttaa palaessaan happea ja sillä on suuri palamisilman tarve (12,1 m3 ilmaa / 1 kg nestekaasua). Huolehdi siis riittävästä ilmanvaihdosta aina kun käytät nestekaasua sisätiloissa.

 

Kuinka nestekaasupulloja tulee käsitellä kuljetuksessa?

Nestekaasupullo pidetään pystyasennossa ja tukevasti tuettuna kuljetuksen aikana.
Nestelaasupulloa ei saa kuljettaa vaakatasossa. Vaakatasossa kaasu voi tulla venttiilistä ulos nestemäisenä. Lisäksi vaakatasossa säilytettäessa pullon varoventtiilin toiminta vaarantuu.

Lämpimällä säällä nosta nestekaasupullot pois autosta, mikäli pysäköit auton pidemmäksi aikaa. Jos lämpötila pääsee kohomaan liikaa, vaarana on pullon paineen nouseminen ja varaventtiilin avautuminen, jolloin nestekaasu saattaa vuotaa pullosta auton sisätilaan,

Miten nestekaasua tulisi säilyttää?
 • Nestekaasupulloja tulee säilyttää ja käyttää pystyasennossa tukevalla alustalla. Mikäli pullo on vaakatasossa, kaasu voi tulla ulos nestemäisenä ja varoventtiilin oikea toiminta vaarantuu.
 • Asuinrakennuksessa, maanpäällisessä varastossa tms. tai matkailuajoneuvossa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
 • Nestekaasupulloa ei saa säilyttää rakennusten kellareissa tai ullakolla.
 • Nestekaasupulloa ei saa säilyttää sisätilassa, jossa yöpyy ihmisiä.
 • Säilytä nestekaasupullo tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto tai ulkona suojassa suoralta auringonpaisteelta.
 • Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C:n.
 • Nestekaasupulloa ei saa säilyttää lämpöä tuottavien kohteiden lähellä kuten esimerkiksi grillin alla
 • Lämpimällä ilmalla nestekaasupulloa ei saa jättää pysäköidyn auton sisään
Miten usein nestekaasupullon paineensäädin ja letku pitäisi vaihtaa?

Suositeltu vaihtoväli nestekaasupullon paineensäätimelle on 5 vuotta ja letkulle joka toinen vuosi.

Letkun käyttöikään voivat vaikuttaa lyhentävästi esim. jatkuvalle auringonvalolle ja lämpötilan vaihteluille altistuminen. Tarkista letkun kunto aina ennen ensimmäistä käyttökertaa talven jälkeen. Suurin sallittu letkun pituus kotikäytössä on 1,2 m.Letkussa ei saa näkyä hakeamia tai hiusmurtumia.

Mikä on nestekaasupullojen katsastusväli?

Komposiittipullot määräaikaistarkastetaan 10 vuoden välein ja teräspullot 15 vuoden välein.

Kaasupulloa voi käyttää katsastuksen umpeen menemisen jälkeenkin, mutta pullon vaihto tulee suorittaa siinä tapauksessa seuraavan 12 kuukauden aikana.