Kaasuihin liittyvät palvelut

Woikoski tarjoaa runsaasti erilaisia kaasupalveluita. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme voivat keskittyä ydinbisnekseensä luottavaisin mielin tietäessään saavansa parhaan mahdollisen palvelun, avun ja tuen alan erityisosaajilta. Me olemme spesialisteja kaasuissa.

Voit esimerkiksi parantaa hitsausprosessin tuottavuutta ja tehokkuutta kaasunjakeluverkoston avulla. Silloin sinun ei tarvitse tuhlata aikaa hitsauskaasupullojen vaihtoon kesken työn. Kaasunjakeluverkostoon siirtyminen parantaa myös työturvallisuutta, kun työskentely raskaiden kaasupullojen kanssa vähentyy.


Kaasuverkoston suunnittelu ja asennus

Kaasunjakeluverkosto takaa työn ja eri prosessien sujuvuuden. Woikoski tarjoaa asiakaskohtaisen kaasunjakeluverkoston suunnittelun ja asennuksen. Huolehdimme puolestanne kaiken kaasun käyttöpisteeseen saakka, olipa kyseessä vanha tai uusi kohde. Jos toimintanne kasvaa, huolehdimme myös kaasuverkoston laajennuksista ja että verkosto kattaa kasvaneen tuotannon vaatimukset. 

Lue lisää aiheesta:

Kaasuverkoston suunnittelu ja asennus

 


 

kaasuverkoston huolto

Kaasuverkoston huolto ja kunnossapito

Kaasunjakelujärjestelmästä on syytä pitää hyvää huolta. Säännöllisillä huolloilla vaikutetaan kaasun puhtauteen ja ennaltaehkäistään kalliita tuotantokatkoksia, kun huoltotoimet tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Huolto- ja kunnossapitopalveluihin kuuluvat mm.:
  • Kaasuverkostojen kuntokartoitus
  • Ennakkohuolto, vuosihuolto
  • Korjauspalvelut
  • Ylläpitopalvelut

Lue lisää aiheesta:

Huolto- ja kunnossapito
 


 

kaukovalvonta

Kaukovalvonta

Woikoski tarjoaa kaasusäiliöiden kaukovalvontaa. Kaukovalvonnassa valvotaan asiakaskohtaisesti kaasusäiliöiden pintalukemia ja kaasukeskusten paineita. Se auttaa ylläpitämään tuotannon riittävää kaasumäärää ilman toiminnan keskeytyksiä ja mahdollistaa huoltotoimenpiteiden suunnittelun etukäteen. Hälytysrajat määritellään asiakkaan säiliön koon ja kaasun käytön perusteella. Kaukovalvonta kertoo trenditietoa toteutuneen kaasunkulutuksen perusteella. Ajantasainen tieto voidaan välittää myös asiakkaan omaan järjestelmään.

Lue lisää aiheesta:

Kaukovalvonta

 


 

kaasujen analyysipalvelut

Kaasujen analyysipalvelut

Tarjoamme kaasujen analyysipalveluita teollisten kaasulajien ja kaasuverkostojen kunnon valvontaan. Säännöllisesti suoritetut kaasuverkostoanalyysit tuovat varmuutta prosessin puhtaudesta ja toimivuudesta.

Lue lisää aiheesta:

Kaasujen analyysipalvelut

 


 

kaasukoulutus

Kaasukoulutus

Tarjoamme räätälöityjä kaasuihin liittyviä koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Tyypillisesti koulutuksissa käsitellään kaasujen ja kaasuverkostojen turvallista käyttöä sekä eri kaasulajien ominaisuuksia.

Lue lisää aiheesta:

Kaasukoulutus
 


 

kaasupullojen katsastus

Kaasupullojen katsastus

Kaasupullojen katsastus eli määräaikaistarkastus on lakisääteinen, määräajoin suoritettava painelaitteen tarkastus. Katsastuksessa kaasupullot maalataan, tarkastetaan, koeponnistetaan ja huuhdellaan. Myös kaasupullon venttiili ja suojakupu uusitaan.

Lue lisää aiheesta:

Kaasupullojen katsastus 

 


 

painelaitteenkäytönvalvoja

Painelaitekäytönvalvoja

Painelaitteiden omistajien tai haltioiden on nimettävä painelaitteelle käytönvalvoja ja varavalvoja. Käytönvalvojalta on löydyttävä tehtävään laadittava pätevyys ja asiantuntemus painesäiliön käytöstä ja kunnossapidosta. Asiakkaittemme pyynnöstä tarjoamme myös painelaitekäytönvalvojapalveluita.

Pyydä tarjous tai lisätietoa