Vastuut ja velvoitteet

Noudatamme vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia sekä olemme sitoutuneet lukuisiin standardeihin ja toimintaohjelmiin, mm. ISO 9001 ja 14001, FSSC 22000,  McDonald’s SQMS ja SWA sertifikaatit, Responsible Care -vastuullisuusohjelma, lääketehdaskohtaiset GMP-sertifikaatit sekä lääkkeellisten kaasujen myyntilupien ehdot ja vaatimukset.

Lue lisää

Woikosken Arvot

Woikosken arvot Omista - Oivalla - Onnistu, antavat työllemme arjessa suuntaviivat ja varmistavat asiakasnäkökulman vahvan läsnäolon kaikessa tekemisessämme.

Eettiset periaatteet

Woikoski Oy:n henkilöstöllä tai Woikosken hallinnoimissa tiloissa Woikoskelle palveluita tarjoavien yritysten henkilöstöllä on oikeus turvalliseen ja viihtyisään työympäristöön, jossa ei tarvitse pelätä joutuvansa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Emme  hyväksy henkilöön tai ihmisryhmään kohdistuvaa syrjintää tai eri arvoisuutta, ihmisoikeuksien loukkauksia tai seksuaalista häirintää.

Lue lisää

Toiminnan lainmukaisuus ja Data Protection

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä lääketeollisuuden hyviä tuotantotapoja  ja jakelutapoja. Toimimme avoimesti, toimintaamme auditoidaan viranomaistahojen toimesta. 

Emme suvaitse liiketoiminnassamme korruptiota, maksamme veroja Suomeen, kunnioitamme ja varjelemme sidosryhmiemme yksityisyyttä ja suojelemme omia sekä sidosryhmiemme immateriaalisia oikeuksia.

Lue lisää

 

Henkilöstöstämme huolehtiminen

Henkilöstöpolitiikan keskeinen tavoite on henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen. Arvostamme jokaisen työntekijämme työtä ja kohtelemme henkilöstöämme tasa-arvoisesti. Panostamme koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. Yhteistoiminta ja jatkuva vuorovaikutus henkilöstömme kanssa on avain työpaikan yhteisten näkemysten kehittämiseen. 

Lue lisää

Konfliktitilanteiden käsittely työyhteisössä

Käytössämme on varhaisen välittämisen, puheeksi oton sekä yhteiskeskustelujen toimintamallit. Tarvittaessa hyödynnämme konfliktitilanteissa ulkopuolista sovittelua.

Turvallisuus

Kehitämme työturvallisuuteen liittyviä toimintojamme turvallisuuden kaikilla osa-alueilla. Tavoitteena on tapaturmien ja onnettomuuksien 0-taso. Tähän pyrimme ennen kaikkea turvallisuuskulttuurin kehittämisellä, henkilöstön sitouttamisella yhteiseen tavoitteeseen ja oma-aloitteisella riskien arvioimisella sekä tuotantolaitosten että työtehtävien osalta.  

Lue lisää

Ympäristö ja kestävä kehitys

Kunnioitamme luonnonarvoja, noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja  pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöjärjestelmämme perustuu standardiin ISO 14001. Kaikki Woikoski Oy:n omistamat metsäalueet ovat PEFC-sertifioituja. Otamme talteen hiilidioksidia toisten yritysten tuotantoprosesseista. Olemme sitoutuneet Kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -ohjelmaan. Olemme myös mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa.

Lue lisää

Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen

Osallistumme aktiivisesti toimialaamme koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Olemme sitoutuneet viranomaisyhteistyöhön, jonka tarkoituksena on lisätä ja helpottaa yritysten ja valtion hallintoelinten välistä yhteistyötä. Olemme myös mukana alamme kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toiminnassa,  

Lue lisää

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteet vastaanotetaan joko omassa organisaatiossamme tai jälleenmyyjällämme ja ne käsitellään omassa organisaatiossamme. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin saamiimme asiakaspalautteisiin ja käsittelemme ne ISO 9001 -laatujärjestelmämme ja prosessiemme mukaisesti.

Teemme yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa ja kehitämme toimintatapojamme sekä ohjeistustamme asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saamamme palautteen pohjalta.

Reilu kilpailu

Toimintamme on läpinäkyvää ja kommunikoimme avoimesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. 

Emme osallistu millään tavalla toimintaan, joka rajoittaa tai estää kilpailua, emme kerää kilpailijoistamme kiellettyjä tietoa emmekä käytä laittomia keinoja.

Emme anna virheellistä kuvaa tuotteistamme tai palveluistamme saadaksemme kilpailuetua.

 

 

Toimintaohjeidemme vastainen toiminta heikentää sidosryhmiemme luottamusta Woikoskeen sekä yrityskuvaamme ja saattaa aiheuttaa vakavia liiketoimintariskejä. Tällaisista väärinkäytöksistä tai toimintaohjeiden vastaisista toimista tulee ilmoittaa välittömästi organisaatiollemme: Organisaation ulkopuolissa ilmoituksissa voit tehdä ilmoituksen anonyymisti käyttämällä Woikosken Whistle blowing –kanavaa