Nestekaasun turvallinen käyttö

Nestekaasun käyttö on turvallista, kunhan noudatat huolellisesti turvallisuusohjeita ja tarkistat kaasupullon ja venttiilin kunnon säännöllisesti. Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine. Tutustuthan Woikosken ohjeisiin nestekaasun turvallisesta käytöstä.


Nestekaasupullon käsittely


1. Pidä nestekaasupullo aina pystyasennossa

Nestekaasupulloa käsitellään ja säilytetään aina pystyasennossa. Vaakatasossa käytettynä nestekaasupullon kaasu voi tulla venttiilistä ulos nestemäisenä. Lisäksi vaakatasossa säilytettäessa pullon varoventtiilin toiminta vaarantuu. Varoventtiili estää pullon räjähtämisen tulipalon sattuessa. 

2. Käytä paineensäädintä

Käytä kotitalouspaineensäädintä (30 mbar) varmistaaksesi oikean paineen nestekaasupullon käytössä.

3. Muista sulkea venttiili

Muista aina sulkea nestekaasupullon venttiili käytön jälkeen estääksesi kaasun vuotamisen. Irrota samalla pulloon kytketty paineensäädin mahdollisen venttiilin neulan jumiutumisen välttämiseksi (painoventtiili).

4. Vaihda nestekaasupullo turvallisesti

Vaihtaessasi täyden nestekaasupullon kaasulaitteeseen, älä tupakoi tai käytä avotulta pulloa irroitettaessa tai kiinnittäessä. Mikäli vaihdat pulloa sisätiloissa, varmista tilan riittävä ilmanvaihto.

Menettely häiriö- tai vuototilanteessa

Tietoisuus riskeistä ja oikea toiminta hätätilanteissa ovat avainasemassa, jotta nestekaasua voidaan käyttää turvallisesti ja luotettavasti. Nestekaasu on hajustettu vuotojen havaitsemisen helpottamiseksi.

Jos toteat vuodon tai epäilet vuotoa rakennuksessa tai ajoneuvossa: 

 • Sulje heti pulloventtiili
 • Avaa ikkunat ja ovet
 • Älä käytä sähkökytkimiä, tupakoi tai käytä avotulta
 • Vie vuotava pullo heti ulos
 • Poistu rakennuksesta tai ajoneuvosta
 • Tulipalon sattuessa kutsu palokunta
 • Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä avattuasi ensin pulloventtiilin
 • Jos kysesssä on laitevika ja putkivuoto, kutsu korjaamiseksi ammattilainen apuun
   


Nestekaasupulon säilytys


Pullon sijoittaminen

Älä altista nestekaasupulloa kuumuudelle. Nestekaasupullon altistaminen kuumuudelle saattaa saada varoventtiilin aukeamaan tai vuotamaan kaasua. Älä sijoita nestekaasupulloa grillin alle tai mihinkään tilaan, jonka lämpötila voi nousta yli +65 celsiusasteeseen.

Säilytä paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto

Nestekaasu on ilmaa raskaampi, helposti syttyvä kaasu, joka on suurina pitoisuuksina tukahduttavaa. Vuotaessaan kaasu saattaa kerääntyä esimerkiksi kellareihin, joten se tulisi aina säilyttää tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto. Asuintiloissa, maanpäällisissä varastoissa, asuntoautoissa ja -vaunuissa sekä veneissä saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua. (huom. enimmäisvarastointimäärään lasketaan mukaan myös tyhjän pullon nettopaino). Nestekaasu on hajustettu vuotojen havaitsemisen helpottamiseksi.

 • Nestekaasua ei saa säilyttää lämpöä tuottavien kohteiden lähellä
 • Nestekaasua ei saa säilyttää rakennusten kellareissa eikä ullakoilla
 • Nestekaasupulloa ei saa säilyttää sisätilassa, jossa yöpyy ihmisiä
 • Lämpimällä ilmalla nestekaasupulloa ei saa jättää pysäköidyn auton sisään
   


Nestekaasupullon kuljetus


Tue pullo kuljetuksen ajaksi

Nestekaasupullo pidetään pystyasennossa ja tukevasti tuettuna kuljetuksen aikana. Lämpimällä säällä nosta nestekaasupullot pois autosta, mikäli pysäköit auton pidemmäksi aikaa.

Nestelaasupulloa ei saa kuljettaa vaakatasossa. Vaakatasossa kaasu voi tulla venttiilistä ulos nestemäisenä. Lisäksi vaakatasossa säilytettäessa pullon varoventtiilin toiminta vaarantuu.

 

 Nestekaasupullon ja laitteiden vuosihuolto


Tarkista laitteet säännöllisesti

Nestekaasun käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, sillä se on erittäin tehokas ja helposti palamaan syttyvä polttoaine. Vuotava kaasu voi syttyessään aiheuttaa rajun tulipalon tai pahimmassa tapauksessa räjähdyksen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä tarkistaa ja huoltaa kaasulaitteet säännöllisesti.

Ennen kaasugrillin käyttöönottoa tarkista polttimien puhtaus, liitosten tiiviys ja letkun kunto. Kaasuletku saattaa hapertua auringonvalossa ja siihen voi tulla pieniä halkeamia. Letkun kunnon voit tarkistaa taivuttamalla sitä mutkalle tai käyttämällä vuodonilmaisusuihketta. Jos letkussa näkyy hiusmurtumia, se on hyvä vaihtaa uuteen. Letkun liitoskohtien tiiviys pullon ja grillin välillä on hyvä varmistaa ennen grillin käyttöä sekä pullon vaihdon yhteydessä. Mikäli liitokset vuotavat, kiristä liitokset ja tee tarkistus uudelleen.

 
 Nestekaasun käyttöturvallisuustiedote 

Kaasut käyttäytyvät eri tavoin riippuen niiden laadusta ja olomuodosta. Tutustu aina ennen tuotteen käyttöä tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä, sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön.

Nestekaasun käyttöturvallisuustiedote