Tuotteemme ovat pääosin puhtaita luonnon omia ainesosia

Ilmakaasun (happi, typpi, argon), vetytehtaan, heliumin ja näihin liittyvien täyttölaitosten tuotantoprosesseissamme ei synny lainkaan päästöjä ilmaan. 

Tuotteemme ovat pääosin puhtaita luonnon omia ainesosia, joita jalostamme ja jotka käytön jälkeen palautuvat luontoon joko sellaisenaan tai jossain muussa muodossa.