Hyödynnämme vetyä ja raakahiilidioksidia

Otamme talteen kemianteollisuudessa syntyvää raakahiilidioksidia, joka päätyisi muussa tapauksessa ilmakehään. Puhdistamme ja jalostamme raakahiilidioksidista teollista, lääkkeellistä sekä elintarvikelaatuista hiilidioksidia. Hiilidioksidi on elämää ylläpitävä aine.

Otamme talteen vetyä kemianteollisuuden tuotantolaitosten prosesseista. Käytämme vedyn valmistuksessa raaka-aineena ionivaihdettua vettä. Lopputuotteena saamme vetyä ja sivutuotteena ultrapuhdasta happea (UHP). 

Kun vetyä käytetään esim. vetyautossa, vety yhdistyy ympäröivän ilman happeen ja taas syntyy vettä, josta alkujaan lähdettiin liikkeelle. Moni muu prosessimme on saman kaltainen.