Hiilimonoksidi (CO)

Kemiallinen kaava: CO
Kiehumispiste: -192 C
Suhteellinen tiheys:  0,789 g/cm3 (neste) 1,250 g/l (0 °C) 1,145 g/l (25 °C)
YK-numero: 1016

Kaasun ominaisuudet

Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste. Se on hajuton, väritön, myrkyllinen, reaktioherkkä ja erittäin helposti syttyvä kaasu. Hiilimonoksidi liukenee veteen huonosti. Se on hieman ilmaa kevyempi kaasu.

Kaasun käyttökohteet

Hiilimonoksidia käytetään polttoaineena, metallien pelkistämiseen oksideistaan sekä kemian teollisuuden raaka-aineena.

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.