Argon Ar

Argon on jalokaasu ja kolmanneksi yleisin kaasu hengitysilmassa. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu.  Argonia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Yhdestä nestemäisestä argon litrasta saadaan noin 825 litraa kaasumaista argonia.

Kaasun ominaisuudet

Argon on jalokaasu ja kolmanneksi yleisin kaasu hengitysilmassa. Sen pitoisuus hengitysilmassa on 0,9% ja se on raskaampaa kuin ilma. Argon on väritön, hajuton, myrkytön ja inertti kaasu.  Argonia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Yhdestä nestemäisestä argon litrasta saadaan noin 825 litraa kaasumaista argonia.

 

Kaasun käyttökohteet

Argonia käytetään lukuisissa erilaisissa teollisuuden prosesseissa. Se on inertti kaasu, eikä reagoi normaalisti koskaan kemiallisesti. Argonin passiivisuus tekee siitä monikäyttöisen kaasun ja sitä käytetään usein suojakaasuna suojelemaan materiaalia muiden kaasujen vaikutukselta, kuten hapettumiselta.

Argonin tiheys on ilmaa suurempi, joten se soveltuu hyvin juurensuojauksen, hitsauskaasuksi ja plasmakaarileikkaukseen. Sitä käytetään esimerkiksi teräksen ja metallin työstössä.

Ilmaa raskaampana kaasuna Argon syrjäyttää hapen ja kostean ilman. Tätä argonin ominaisuutta hyödynnetään useissa prosesseissa, esimerkiksi elintarvikkeiden ja viinien valmistuksessa.

Argonin lämmönjohtavuus on heikkoa, joten sitä voidaan käyttää eristyksessä. kuten ikkunaruutujen valmistuksessa, kaksinkertaisten ikkunoiden välisen tilan täyttämisessä. Argonia käytetään myös mm. kemian ja lääketieteen alan tehtaiden säilytysastioissa ja putkistoissa sekä lukuisissa muissa käyttötarkoituksissa.
 

Argon hitsauskaasuna

Argonia käytetään yleisesti kaikkien metallien TIG-hitsauksessa, sekä alumiinin ja kuparin 
MIG-hitsauksessa. Argonin etuja on kohtuullisen edullinen hinta, alhainen ionisoitumisenergia 
(hyvä syttyvyys), inertti prosessiatmosfääri ja hyvä yleiskäyttöisyys hitsauksessa.

Argonia voidaan käyttää myös kaikkien materiaalien juurensuojaukseen, plasmaleikkaukseen ja 
-hitsaukseen.

Argon on ilmaa raskaampaa, joten sen suojauskyky on erinomainen. Argonia itsessään ei voida käyttää terästen MIG-hitsauksessa, koska argon ei muodosta valokaarta kohdistavaa oksidikerrosta sulan pintaan. Tämän vuoksi kaasukaarihitsauksessa tarvitaan argonin lisäksi jokin vakauttava (aktiivinen) komponentti.
 Kemiallinen merkki: Ar
Tiheys: 1,78 kg/m3
Suhteellinen tiheys: 1,38 (ilma= 1)
Kiehumispiste paineessa 0,101 MP: -186 °C
Reaktiivisuus hitsauksessa: Inertti
Ionisoitumisenergia: 15,8 eV
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292
YK-numero: 1006 (Argon puristettu)

SAATAVILLA OLEVAT LAADUT: argon, erikoispuhdas argon N50 ja N60

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.