Helhetslösningar för service till industrikunder och kunder som behöver livsmedelsgas

Förutom inhemska gasprodukter för gasbehov av alla storlekar erbjuder Woikoski också planering, genomförande och underhåll av kundspecifika gasdistributionsnät. Våra tjänster omfattar kartläggning av gasnät, service-, reparations- och underhållstjänster samt driftövervakning av tryckanordningar. Vi utför också analyser av gastyper och gasnät enligt våra kunders behov.

Läs mer

Högklassiga produkter och tjänster för industrisektorn

Woikoski erbjuder ett omfattande utbud av högklassiga industriella gasprodukter, livsmedelsgas, specialgas, flytgas och torris för alla typer av gasbehov.

Hos oss hittar du alla renhetsklasser som krävs för industrins och livsmedelsindustrins behov. Vi skräddarsyr också kundspecifika lösningar efter behov. 

Den strikta kvalitetsövervakningen, som uppfyller både livsmedels- och läkemedelsfabrikernas krav, garanterar att våra produkter är av hög kvalitet.

Till produkter

Kundupplevelser

Användningsobjekt

Industriella gaser och livsmedelsgas används i mycket stor omfattning i olika produktions- och tillverkningsprocesser samt för kylning, förpackning och förvaring.

Läs mer

Tjänster

Tack vare vårt heltäckande utbud av tjänster får våra kunder all gas fram till uttagspunkten från oss. 

Läs mer


Vanliga frågor

Varför måste gasflaskor besiktigas?

Varför måste gasflaskor besiktigas?

Gasflaskor kontrolleras vart tionde år för att de ska vara så säkra som möjligt att använda. Flaskorna går igenom en individuell kontroll inklusive provtryckning. Tidpunkt för nästa inspektion anges med en etikett på flaskans skulderdel.

Gasol

Hur mycket gasol får man lagra?

I bostäder, båtar, husbilar och husvagnar högst 25 kg. I praktiken betyder det två 11 kilos flaskor.

Varför luktar gasol?

Eftersom gasol är en luktfri och färglös gas har man för säkerhets skull tillsatt ett luktämne i gasen (tetrahydrotiofen).

Hur vet jag hur mycket gasol som finns kvar?

I kompositflaskor ser man gasnivån direkt. Stålflaskor måste vägas. Höljets taravikt är markerad på flaskans skulderdel. Genom att subtrahera taravikten från flaskans totalvikt får du gasens andel av vikten.

Torris

Hur beställer jag torris?

Du kan beställa torris på Woikoskis verksamhetsställen eller hos våra återförsäljare. Leveranstiden är 2–5 dagar, men du kan överenskomma om mer exakt leveranstidpunkt. Mot en liten avgift kan du få isen i en styroxlåda, men du kan också få den packad i ditt eget kärl.

 

 

Hur länge håller sig torrisen?

I oöppnad låda håller sig torris ungefär en vecka. Den håller sig bäst i styroxlådan.

Livsmedelsgaser

Varför förpackas livsmedel i skyddsgas?

Syret i luften orsakar tillväxt av typiska livsmedelsförstörande aeroba mikrober. Skyddsgaserna, oftast blandningar av koldioxid och syre, minskar mikrobernas tillväxtmöjligheter. Man bör dock hålla i minnet att endast en obruten kylkedja garanterar att kvaliteten bibehålls.