Syre (O2)

Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning, förbränningsprocesser.
Egenskaper: Färglös, luktlös och smaklös gas. Brandfrämjande, oxiderande.
Kvaliteter: syrgas, högren syrgas N50

SFS-EN ISO 14175-O1.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022