Happi O2

Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.

Kaasun ominaisuudet

Happi on alkuaine, joka on välttämätön elämän kannalta. Hapen pitoisuus hengitysilmasta on 21% ja sitä esiintyy luonnossa lukuisina yhdisteinä kuten vetenä ja maaperän mineraaleina. 

Happi on väritön, hajuton, mauton ja myrkytön kaasu. Se on vähän raskaampaa kuin ilma. Happea kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Nestemäinen happi on vaaleansinistä ja erittäin kylmää. Yhdestä nestemäisestä happi litrasta saadaan noin 840 litraa kaasumaista happea. 

 

Kaasun käyttökohteet

Teräs- ja kemianteollisuus

Teollisuudessa happea käytetään voimakkaana hapettimena varsinkin teräs- ja kemianteollisuudessa.

Selluteollisuus

Paperin raaka-aineeksi käytettävä massa täytyy valkaista, jotta paperista tulisi valkoista ja sille voitaisiin painaa värejä. Happivalkaisussa valkaisu aloitetaan hapella ja sen jälkeen jatkemaan muilla valkaisuvaiheilla.

Otsonin valmistuksessa

Sitä käytetään myös kalanviljelyssä, kasvihuoneiden kasteluvesissä ja jätevesien biologisessa puhdistuksessa.

Elintarviketeollisuus

Happea käytetään pääsääntöisesti elintarviketeollisuudessa suojakaasupakkaamiseen. Elintarvikkeiden suojakaasuina käytetään kaasumaista happea, typpeä ja hiilidioksidia, sekä niiden seoksia. Happi parantaa esimerkiksi punaisen lihan värin säilyvyyttä. 

Paperiteollisuus

Paperin raaka-aineeksi käytettävä massa yleensä valkaistaan, koska muuten paperi ei olisi valkoista eikä sille voisi painaa värejä puhtaasti. Happivalkaisu tarkoittaa menetelmää, jossa valkaisu aloitetaan hapella ja sen jälkeen jatketaan 4–5 muulla valkaisuvaiheella.
 

Happi hitsauskaasuna

Happea käytetään hitsauksessa yleisimmin yhdessä polttokaasun (asetyleeni, nestekaasu) kanssa polttoleikkauksessa, juottamisessa, kaasuhitsauksessa, karkaisussa yms. prosesseissa. Happi on voimakas hapetin, joka kiihdyttää palamisreaktiota. Happea voidaan käyttää myös hitsauksen seoskaasuissa osakomponenttina aina 2 %:n asti.
 Kemiallinen merkki: O2 
Tiheys: 1,43 kg/m3
Suhteellinen tiheys: 1,14 (ilma=1)
Kiehumispiste paineessa 0,101 MP: -183 °C
Reaktiivisuus hitsauksessa: Hapettava
Pullokierre: DIN 477 nro. 6, 21,80 x 1,814 SFS 2294

YK-numero: 1072 (Happi, puristettu), 1073 (Happi, jäähdytetty neste)

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.