Asetyleeni, C2H2

Asetyleeni on väritön, hiukan ilmaa kevyempi ja erittäin tulenarka ja syttyvä kaasu. Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun ja juottamiseen. Turvallisuussyistä asetyleenikaasu kuljetetaan liotettuna asetoniin pulloissa, jotka on täytetty huokosella massalla.

Asetyleenin ominaisuudet

Asetyleeni on erittäin tulenarka, syttyvä, väritön ja hiukan ilmaa kevyempi kaasu. Asetyleenin kemiallinen merkki on C2H2. Se valmistetaan kalsiumkarbidista ja vedestä. Teollisen asetyleenin haju muistuttaa valkosipulia. Haju johtuu kaasun pienistä epäpuhtauksista, koska puhdas asetyleeni on hajutonta.

Turvallisuussyistä asetyleeni kuljetetaan imeytettynä asetoniin pulloissa, jotka on täytetty huokoisella massalla. Tästä syystä asetyleenipullon täyttöasteen voi määrittää ainoastaan punnitsemalla. Pullosta se vapautuu paineen laskiessa (pulloventtiilin avaamalla). Suurina pitoisuuksina asetyleeni on tukahduttavaa.

Asetyleeni voi saavuttaa jopa 3 000 °C:n lämpötilan puhtaassa hapessa poltettuna.
 

Mihin asetyleenia käytetään?

Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. teräksen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun, juottamiseen, liekkioikaisuun ja kuumentamiseen.

Asetyleenilla voidaan liekkipuhdistaa metallipintoja tehokkaasti ruosteesta ja muista epäpuhtauksista. Puhtaat pinnan takaavat pinnotteiden keston. Asetyleenia käytetään myös mm. betonin lämpökäsittelyyn. 

Asetyleeniä käytetään myös pieninä määriä valaistustarkoituksiin esimerkiksi merkkivaloissa ja liekkikaasuna atomiabsorptiolaitteissa.
 

Asetyleeni hitsauskaasuna

Asetyleeniä käytetään polttokaasuna hapen kanssa mm. kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, karkaisuun, juottamiseen ja kuumentamiseen. Kaikista teollisista polttokaasuista, asetyleeni tuottaa kuumimman ja tiiviimmän ydinliekin.

 


 

Kemiallinen merkki: C2H2
Tiheys: 1,097 kg/m3
Suhteellinen tiheys: 0,91 (ilma=1)
Kiehumispiste paineessa 0,101 MP: -85 °C
Pullokierre: DIN 477 nro. 12, R ¾ SFS 232

YK-numero: 1001 Asetyleeni, liuotettu, 3374 Asetyleeni, liuotinvapaa

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.