SO-2

SO-2 sisältää aktiivisena komponenttina happea hiilidioksidin sijaan ja se soveltuu matala- ja runsashiilisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen MAG-hitsaukseen tilanteissa, joissa halutaan varmistaa erityisesti kuumakaarihitsauksessa hitsin erittäin matala hiilipitoisuus.

 

Kaasun ominaisuudet

SO-2 on hapen ja argonin seoskaasu. Se on väritön, hajuton ja tukahdutava kaasu.

SO-2 hitsauskaasuna

SO-2 sisältää aktiivisena komponenttina happea hiilidioksidin sijaan ja se soveltuu matala- ja runsashiilisten ruostumattomien ja haponkestävien terästen MAG-hitsaukseen tilanteissa, joissa halutaan varmistaa erityisesti kuumakaarihitsauksessa hitsin erittäin matala hiilipitoisuus. Vastaavasti hitsatessa SO-2:lla pintaoksidien muodostuminen on suurempaa. Soveltuu lyhytkaari-, sekakaari-, kuumakaarija pulssihitsaukseen.
 Koostumus: 2 % happea + argon
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292
YK-numero: 

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.