Hiilidioksidi CO2

Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä sekä kiinteässä muodossa kuivajäänä. Se on väritön, myrkytön ja inertti kaasu. Hiilidioksidia käytetään mm. lukuisissa erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa. 

Kaasun ominaisuudet

Hiilidioksidi on väritön, myrkytön ja inertti kaasu, jolla on heikosti pistävä hapan tuoksu ja se on raskaampaa kuin ilma. Hiilidioksidi esiintyy kaasuna, nesteenä tai kiinteässä muodossa hiilidioksidijäänä.

Hiilidioksidia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Yhdestä nestemäisestä hiilidioksidi litrasta saadaan noin 440 litraa kaasumaista hiilidioksidia. Hiilidioksidi esiintyy nestemäisessä olomuodossa ainoastaan paineistettuna (yli 5,2 bar, lämpötila -56,6 - +30,6°C). Ilmakehän paineessa hiilidioksidia ei esiinny nestemäisessä muodossa.
 

Kaasun käyttökohteet


Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus hyödyntää Hiilidioksidia monipuolisesti. Sitä käytetään muun muassa elintarvikkeiden suojakaasuna, jäähdytyksessä ja pakastuksessa. Hiilidioksidi hillitsee bakteerien kasvua ja parantaa tuotteiden säilyvyyttä. Koska hiilidioksidia on myös hengitysilmassamme, on se hyvin luonnollinen tapa lisätä tuotteiden säilyvyyttä.

Hiilidioksidia käytetään myös suojelemaan elintarvikkeita rikkoutumiselta. Esimerkiksi perunalastut eivät rikkoudu niin helposti, koska pakkaus on pullistettu suojakaasulla. Virvoitusjuomateollisuus käyttää taas hiilidioksidia erilaisten juomien hiilihapottamiseen ja juomien säilyvyyden parantamiseen. Ilman hiilidioksidia meillä ei olisi virvoitusjuomia.

Kasvihuoneet

Kasvit tarvitsevat hiilidioksidia kasvaakseen. Niiden hiilihydraatit muodostuvat vedestä ja hiilidioksidista. Hiilidioksidipitoisuus hengitysilmassa on noin 400 ppm, mutta suurin osa kasveista menestyisi paremmin suuremmissa hiilidioksidipitoisuuksissa.

Kasvihuoneen hiilidioksidipitoisuuden nostaminen voi nopeuttaa kasvua jopa 40 %. Se tuo merkittävää hyötyä tuotannolle ja tehostaa sitä luonnollisesti ja ekologisesti. Satokausi pitenee ja kasvien oma vastustuskyky tauteja vastaan paranee.

Kuivajää

Kuivajää valmistetaan nestemäisestä hiilidioksidista, joka kiinteytetään lumeksi ja puristetaan -78,5°C asteiseksi kuivajääksi. Kuivajäätä käytetään teollisuudessa ja prosessiteollisuudessa sekä kuivajääpuhalluksessa siistinä ja tehokkaana vaihtoehtona sooda- ja hiekkapuhallukselle. Sitä käytetään myös elintarviketeollisuudessa, terveydenhuollossa, laboratorioissa ja catering-palveluissa. Woikoski myy kuivajäätä paloina ja rakeena. Lisää kuivajäästä voit katsoa täältä.

Palonsammutus

Hiilidioksidi sopii ominaisuuksiensa vuoksi palavien nesteiden, esimerkiksi bensiinin, sammuttamiseen. Ilmaa raskaampana kaasuna se syrjäyttää hapen ja tukahduttaa paloa.

Muita prosesseja ja teollisuudenaloja, jotka hyödyntävät hiilidioksidia:

  • Paperi- ja selluteollisuus
  • Veden ja jäteveden käsittely

 

Hiilidioksidi hitsauskaasuna

Hiilidioksidia voidaan käyttää MAG-hitsauksessa lyhytkaarella. Hiilidioksidi antaa korkeahkon kuvun, jonka liittyminen perusaineeseen on jyrkempi verrattuna argon/hiilidioksidiseoksiin. Lisäksi pintaan kiinni palavien roiskeiden määrä on huomattavasti suurempi kuin argon/hiilidioksidiseoksilla.

Hiilidioksin kanssa ei yleensä päästä kokonaan kuumakaarialueelle, koska se alkaa hajoamaan käytettäessä suuria tehoja. Yksittäisiä oikosulkuja esiintyy aina. Hiilidioksidi on kuitenkin verrattaen edullinen suojakaasu ja sillä on oma käyttäjäkuntansa erityisesti ohuiden levyjen (autojen peltikorjaus yms.) edullisen hintansa ja ”kylmästi hitsaavan” ominaisuutensa puolesta.

Fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi hiilidioksidi on kaasupullossa nestemäisenä, joten kaasupullon täyttöaste voidaan todeta ainoastaan painon perusteella.
 Kemiallinen merkki: CO2
Tiheys: 1,98 kg/m3
Suhteellinen tiheys: 1,52 (ilma= 1)
Kiehumispiste paineessa 0,101 MP: -78,5 °C
Reaktiivisuus hitsauksessa: Aktiivinen
Ionisoitumisenergia: 14,0 eV
Pullokierre: DIN 477 nro. 6, 21,80 x 1,814 SFS 2294

YK-numero: 1013 (Hiilidioksidi), 2187 (Hiilidioksidi, jäähdytetty neste), 1845 (Hiilidioksidi, kiinteä (kuiväjää)

 

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.