Koldioxid (CO2)

Användning: MIG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. Skyddsgas.
Egenskaper: Färglös gas, tyngre än luft. Kvävande i stora halter.
Kvaliteter: koldioxid, högren koldioxid N45

SFS-EN ISO 14175-C1.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022