Service- och underhållstjänster

Våra tjänster omfattar konditionskartläggning av gasnät samt service-, reparations- och underhållstjänster.

Genom regelbundet underhåll kan gasens kvalitet garanteras och driftskostnaderna hållas låga, eftersom t.ex. gasläckage ökar kostnaderna och medför en säkerhetsrisk.

För att ni ska kunna koncentrera er på företagets kärnverksamhet och ha ett pålitligt och funktionssäkert nät, samt den renhetsklass för gaser som behövs, gör vi för vår del upp serviceplaner samt underhåller och reparerar utrustning.

Gasens renhet har betydelse i din process. Se därför till att nätet underhålls och är i gott skick

Gasnätets skick påverkar också gasens renhet. Eftersom gasens renhet är viktig i produktionsprocessen, är det av största vikt att ombesörja gasnätets skick genom regelbundet underhåll.  Med regelbundet underhåll förebyggs också dyra produktionsavbrott förorsakade av eventuella skador, eftersom nätet underhålls och repareras planmässigt och kontrolleras. 

Konditionskartläggning av gasdistributionsnät

Med hjälp av Woikoskis konditionskartläggning av gassystem säkerställer du att gasdistributionssystemet är uppdaterat och funktionssäkert. Vår yrkesskickliga och utbildade expert gör en heltäckande genomgång av ert system och ni får information om systemets skick, säkerhet och överensstämmelse med alla krav i lagstiftningen.

Konditionskartläggningen inkluderar en skriftlig rapport, som är ett färdigt dokument över det inspekterade objektet och uppdateringen av systemet. I rapporten får du också råd och vid behov förslag om hur du kan använda gaserna på ett säkert sätt samt utvecklingsförslag för en möjlig förbättring av produktiviteten och funktionssäkerheten.

Fråga mer eller begäre offert