Identifikation av gasflaskor

Det huvudsakliga identifikationskriteriet på gasflaskan är en fast stämpel (stansning) i halsdelen.
Även flaskans färg och den fastlimmade vingdekalen på halsdelen underlättar identifieringen.

Stämplar

Namnet på den gas som flaskan innehåller är alltid stämplat på gasflaskans skulderdel. Stämplarna informerar också om utförda besiktningar, tillverkare, vikt, tryck och volym. Stämplarna följer standarden SFS-EN 13769.

Färg

Färgen på gasflaskans cylinderdel anger produktgruppen:

            industriell gas - tmörkgrå (RAL 7024)
    medicinsk gas - vit valkoinen (RAL 9010)
    medicinsk gas - turkos (RAL 6027)

 

Om gasen har en fastställd signalfärg, berättar skuldrans färg vilken gas flaskan innehåller:

           acetylen - brun RAL 3009
    helium - brun, RAL 8008
    syrgas - vit, RAL 9010
     lustgas - blå, RAL 5010
    argon - grön, RAL 6001
    kvävgas - svart, RAL 9005
    koldioxid- grå, RAL 7037

 

Om gasen inte har någon signalfärg, berättar skuldrans färg om gasens egenskaper::

          giftig- kgul, RAL 1018
    brandfarlig - röd, RAL 3000
    oxiderande- ljusblå, RAL 5012
    inert - klargrön, RAL 6016

 

Halsringen kan användas för tilläggsinformation (gasens renhet, speciellt användningsområde m.m.).

Gasflaskornas färger (med undantag av flytande gas) följer standarden EN 1089-3.

Etiketter

Industriella gaser: gul
Medicinska gaser: vit

På etiketten står gasens namn, eventuellt handelsnamn och säkerhetsanvisningar.