Information om Woikoski

Woikoski Oy är ett finländskt, självständigt familjeföretag inom gasindustrin. Företaget, som redan drivs av den fjärde generationen, är en specialist inom gassektorn och en pålitlig partner vars långt förädlade, högklassiga produkter och servicekoncept är orsaken till att allt fler företag har valt Woikoski som samarbetspartner. 

Vi producerar verkligt mervärde för våra kunder genom att erbjuda konkurrensfördelar, besparingar, kostnadseffektivitet och bekvämlighet. Vi är en pålitlig samarbetspartner för företagen inte bara inom gas, utan också när det gäller gasnätslösningar samt relaterade service- och underhållstjänster. Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom skräddarsydda kundspecifika lösningar för planering och utveckling av gasdistributionssystem samt service och underhåll av gasnät. En ansvarsfull verksamhet är viktig för oss. Vår verksamhet regleras av bland annat Woikoski Code of Conduct och ISO 9001-kvalitetscertifikatet som vi beviljats.

En bred kundkrets

Till våra kunder hör åtskilliga industrigrenar, den offentliga och privata hälsovården, medicinska företag och enheter, kommuner och städer, miljöskyddsorganisationer samt olika konsumentkunder.

Exportverksamhet

Woikoski har ett omfattande globalt nätverk av samarbetspartners. Vi deltar också aktivt i olika branschorganisationer.

Vi har en omfattande export till olika länder, exempelvis Baltikum, och Norden, Tyskland och Italien och samt andra EU-länder.

Woikoski Feeling

Woikoski Feeling är ett turismkoncept som ägs av Woikoski Oy. I konceptet ingår WHD Gård, herrgården Kirjokiven kartano, WHD bilmuseum och Woikoski fabriksmuseum.   

Woikoski Feeling websida