Livsmedelsgas

Livsmedelsindustrin använder livsmedelsgaser t.ex. inom dryckesindustrin, i kylprodukter och för att förbättra produkternas hållbarhet och utseende.

En vanlig metod som förbättrar hållbarheten på livsmedel är MAP-förpackningar (Modified Atmosphere Packaging). I den tas luften först bort från förpackningen och ersätts med den önskade gasblandningen. De mest använda gasblandningarna är blandningar av koldioxid och kväve med olika koncentrationer.

Syret i luften orsakar tillväxten av typiska mikrober som förstör mat. Koldioxidens surhetsgrad minskar tillväxtpotentialen för mikrober och inert (oreagerat) kväve är bakgrundsgasen. En blandning av koldioxid och syre kan också användas för att bevara köttets röda färg.

En obruten kylkedja ser till att kvaliteten förblir som önskad.

Innan produkten släpps ut på marknaden testas hållbarheten (gaslämpligheten) med hållbarhetstest på grund av livsmedlets olika sammansättning. Livsmedelsproduktionen vid koldioxidanläggningen i Karleby, samt gaspåfyllningsanläggningen i Uleåborg och Järvenpää, är certifierad enligt FSSC 22000 livsmedelscertifikat. (Intyg: Uleåborg, Karleby, Järvenpää)

Woikoskis kvalitetssystem, som inkluderar produktion, fyllning och distribution av industri-, medicin-, livsmedels-, special- och flytande gaser, har fått ISO 9001:2015-certifikatet. Standarden garanterar drift av hög kvalitet i alla olika delar av Woikoski.

Koldioxid
Läs mer
FN-20, FN-30
Läs mer
FO-20, FO-25
Läs mer
Tryckregulatorer för livsmedelsbruk
Läs mer