Livsmedelsgas

Elintarviketeollisuus käyttää elintarvikekaasuja mm. juomateollisuudessa, tuotteiden jäähdyttämisessä sekä parantamaan tuotteiden säilyvyyttä ja ulkonäköä.

Yleisesti käytetty, elintarvikkeiden säilyvyyttä parantava menetelmä on MAP-pakkaus (Modified Atmosphere Packaging). Siinä pakkauksesta poistetaan ensin ilma ja se korvataan halutulla kaasuseoksella. Käytetyimpiä kaasuseoksia ovat eripitoisuuksiset hiilidioksidin ja typen seokset.

Ilman sisältämä happi saa aikaan tyypillisten elintarvikkeita pilaavien aerobisten mikrobien kasvun. Hiilidioksidin happamuus pienentää mikrobien kasvumahdollisuuksia ja inertti (reagoimaton) typpi on pohjakaasuna. Lihan punaisen värin säilyttämiseksi voidaan käyttää myös hiilidioksidin ja hapen seosta.

Katkeamaton kylmäketju varmistaa laadun pysymisen haluttuna.

Ennen tuotteen markkinoille laskemista säilyvyys (kaasun soveltuvuus) testataan säilyvyyskokeilla elintarvikkeiden erilaisista koostumuksista johtuen. Kokkolan hiilidioksidilaitoksen, sekä Oulun ja Järvenpään kaasujen täyttölaitoksen elintarviketuotanto on sertifioitu FSSC 22000 elintarvikesertifikaatin mukaisesti. (Sertifikaatit: Oulu, Kokkola, Järvenpää)  

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin.  Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

 

 

Koldioxid
Läs mer
FN-20, FN-30
Läs mer
FO-20, FO-25
Läs mer
Paineensäätimet elintarvikekäyttöön
Läs mer