​​​​​​​Acetylen (C2H2)

Användning: skärning, svetsning, lödning, flamputsning, flamhärdning.
Egenskaper: Färglös, mycket brandfarlig gas, något lättare än luft. Kvävande i höga halter.
Kvaliteter: acetylen, högrent acetylen N26

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022