Väte (H2)

Användning: kylgas i kraftverk, glasskärning, plasmaskärning, laboratoriegas, hydrering av fetter, härdning.
Egenskaper: Färglös, luktlös och mycket brandfarlig gas, betydligt lättare än luft. Kvävande i höga halter.
Kvaliteter: väte, högrent väte N50

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022